Klimatkatastrof

Vårt engagemang delas av ett globalt initiativ som stöder turistföretag, organisationer och individer, som alla strävar efter att vara en del av lösningen.
Snabba länkar

Vi utlyser ett klimatnödläge

Vi har anslutit oss till Tourism Declares, ett initiativ som hjälper turistföretag, organisationer och privatpersoner att utlysa klimatnödläge och vidta målmedvetna åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med rekommendationerna från FN:s klimatpanel (IPCC) om att minska de globala koldioxidutsläppen till 55% under 2017 års nivåer senast 2030. 

Liksom alla undertecknare har vi åtagit oss följande fem åtgärder:

  1. Utveckla en "klimatberedskapsplan" inom de närmaste 12 månaderna, som anger våra avsikter att minska koldioxidutsläppen under det kommande decenniet.
  2. Dela med oss av en första offentlig förklaring av vår "klimatnödplan" och uppdatera om framstegen varje år.
  3. Acceptera nuvarande IPCC-råd som anger behovet av att minska de globala koldioxidutsläppen till 55% under 2017 års nivåer till 2030 för att hålla planeten inom 1,5 graders uppvärmning. Vi ska se till att vår "Climate Emergency Plan" innehåller åtgärder som är utformade för att uppnå detta som ett minimum, genom att leverera transparenta, mätbara och ökande minskningar av de totala koldioxidutsläppen per kund som härrör från vår verksamhet och de resetjänster som säljs av oss. 
  4. Uppmuntra våra leverantörer och partners att göra samma deklaration, dela med sig av bästa praxis bland kollegor och aktivt delta i Tourism Declares community.
  5. Förespråka förändring. Vi inser att det krävs systemförändringar i hela branschen för att påskynda en rättvis övergång till koldioxidfri turism.

Överväg även att deklarera på www.tourismdeclares.comoch följ @tourismdeclares på Twitter, Facebook eller Linkedin