Användarvillkor

Detta är de allmänna villkor enligt vilka våra bokningsarrangemang görs.
Snabba länkar

Allmänna villkor utgör den grundläggande delen av detta bokningsavtal som ingås mellan World Discovery (nedan kallat "Bolaget") och dess kunder. World Discovery är ett paraplyvarumärke för en mängd olika varumärken som listas på World Discoverys webbplats. När kunden slutför bokningen förutsätts det att de accepterar dessa allmänna villkor.

Kunden godkänner dessa allmänna villkor genom att beställa tjänster från företaget antingen via webbplats, e-post, telefon, genom att göra en betalning utan förbeställning eller på något annat sätt.

Kunden är ansvarig för alla kostnader och konsekvenser som kan uppstå på grund av felaktig information som de har lämnat när de gör en bokning.

Företagets varumärke och webbplats samt alla dess komponenter (programmeringskod, design, fotografier, text etc.) och alla undersidor är immateriell egendom som tillhör företagets ägare och skyddas därmed av upphovsrätten. All kopiering, användning eller missbruk av varumärket och/eller webbplatsen och dess komponenter är föremål för rättsliga åtgärder i enlighet med lokal lagstiftning.

Vi åtar oss att göra vårt bästa för att tillhandahålla aktuell och korrekt information på företagets webbplats. Vi kan dock inte hållas ansvariga för fel, utelämnanden eller resultat som kan uppnås genom felaktig användning eller missförstånd av denna information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel så snart de kommer till vår kännedom och, mer allmänt, att när som helst, utan föregående meddelande, ändra hela eller delar av webbplatsen och dessa villkor utan något ansvar som kan uppkomma till följd av detta. De mest aktuella villkoren vid tidpunkten för din avresa kommer att gälla.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för tillhandahållandet av dessa länkar för att komma åt dessa webbplatser och externa källor, och kan inte acceptera något ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt från dessa externa webbplatser eller källor som varken är godkända eller verifierade av vårt team.

Alla bilder är symboliska.

All information som kunden lämnar vid något tillfälle kommer endast att användas för kundens bokning. Utöver detta kommer informationen att hållas privat och konfidentiell, utom när detta är tillämpligt enligt lag.

All information som lämnas av företaget (webbplatser, reklammaterial, information från andra organ) är endast informativ och kan komma att ställas in, ändras eller modifieras på grund av hög belastning, force majeure eller andra oförutsedda omständigheter.

Termer vi använder och deras förklaringar

Paket - Hela det tjänstepaket som Kunden bokat, definierat som en rundtur, dagsutflykt eller semester.

Aktivitet - En enskild aktivitet eller en aktivitet i paketet.

Lycka garanterad - Om vi inte kan leverera tjänsten som utlovat och kunden inte är nöjd, ska de kommunicera klagomålet direkt till vår personal inom mindre än 24 timmar efter aktiviteten. Om vi kommer överens om problemet kan kunden få tillbaka pengarna som betalats för den specifika aktiviteten, men inte för hela paketet. Vi återbetalar inte pengarna av denna anledning om kunden inte dök upp till aktiviteten eller inte upplevde från början till slut genom sitt eget beslut.

Garanterade bästa priser - Vi försöker erbjuda bästa möjliga priser. Om konkurrenter erbjuder exakt samma aktivitet eller paket till ett lägre pris, försöker vi matcha deras pris om det är möjligt. Detta gäller inte efter att bokningen har bekräftats.

Resekostnader - Detta inkluderar alla betalningar som kunden har gjort till oss, eller eventuella utestående betalningar som ska betalas före resans eller aktivitetens början, exklusive bokningsavgifter och kostnader för flexibilitetsnivå.

Upplevelser - Alla turer eller aktiviteter som är kortare än 5 timmar, t.ex. vinprovningar, matturer etc.

Heldagsaktiviteter utan logi - Alla turer eller aktiviteter med en total längd på mer än 5 timmar, men inte mer än 24 timmar.

Flerdagarsaktiviteter eller -turer - Aktiviteter och turer med flera dagars total längd.

Bokning och betalningar

Om kunden bokar mer än 60 dagar före resedatumet kräver vi att en deposition på minst 30% betalas vid bokningsbekräftelsen och att resterande belopp betalas 60 dagar före avresedatumet.

Om kunden bokar inom 60 dagar från avresedatumet ska hela beloppet betalas vid tidpunkten för bokningsbekräftelsen.

Betalning ska ske på det sätt och vid den tidpunkt som anges på webbplatsen om inte annat överenskommits.

Vi kan inte garantera tillgänglighet på önskat datum och tid innan betalningen eller depositionen är slutförd.

Om full betalning inte har mottagits 60 dagar före avresedatumet förbehåller vi oss rätten att ställa in aktiviteten eller paketet och anse att depositionen inte återbetalas oavsett kundens avbeställningsskydd.

Om Kunden gör en sen betalning innan bokningen avbokats av oss, är Kunden skyldig att betala en förseningsavgift på 19 € per dag från och med den första dagen efter förfallodagen om inte en annan överenskommelse har gjorts skriftligen.

Om kunden inte betalar hela beloppet (inklusive eventuella avgifter) inom 7 dagar från mottagandet av en påminnelse förbehåller vi oss rätten att behandla bokningen som avbokad av kunden.

Under förutsättning att de valda arrangemangen är tillgängliga kommer vi att bekräfta en aktivitet eller ett paket genom att utfärda en bekräftelsefaktura. Fakturan skickas till den kund som bokat aktiviteten eller paketet, oavsett hur många personer som ingår i gruppen. Kunden måste kontrollera fakturan noggrant och kontakta oss omedelbart om någon information som framgår av bekräftelsen eller något annat dokument verkar vara felaktig eller ofullständig.

Villkor för avbeställning eller ändringar

Allmänna villkor för avbeställning

Följande avbokningsavgifter gäller baserat på tidpunkten för avbokningen och den specifika kategorin för Kundens bokning:

För schemalagda upplevelser, offentliga eller privata:

 • 100% av resekostnaderna återbetalas vid avbokning upp till 48 timmar före aktivitetens början.
 • Ingen (0%) av resans kostnader kommer att återbetalas vid avbokning mindre än 48 timmar före avresa eller utebliven ankomst.
 • Vi har möjlighet att göra slutgiltiga ändringar av antalet deltagare fram till 1 dag före resans startdatum, och när ändringen har bekräftats anses den vara bindande.

Heldagsaktiviteter utan boende:

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 7 dagar före avresa.
 • 50% av resans kostnader återbetalas vid avbokning mellan 3-7 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resans kostnader kommer att återbetalas vid avbokning med mindre än 3 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Flerdagarsaktiviteter eller turer:

 • 70% av resekostnaden återbetalas vid avbokning upp till 60 dagar före avresa.
 • 25% av resekostnaden återbetalas vid avbokning mellan 31-60 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Nivåer av flexibilitet

Kunden kan välja mellan olika Flexibilitetsnivåer vid bokning av en aktivitet eller ett paket. Om Kunden väljer Standardflexibilitet (utan tilläggsavgift) gäller avbokningsvillkoren enligt vad som anges i avsnittet "Allmänna avbokningsvillkor" i våra Användarvillkor.

Om Kunden väljer och köper en annan Flexibilitetsnivå än Standardflexibilitet ändras villkoren för avbeställning beroende på vilken Flexibilitetsnivå som valts.

Alla priser för våra Flexibility Levels är baserade på priset för det paket eller den aktivitet per person som Flexibility Level är valt för.

Oavsett vilket alternativ Kunden väljer återbetalar Bolaget inte kostnader för Flexibility Levels och bokningsavgifter.

Detta är avbokningsvillkoren och priserna för våra Flexibility Levels:

Grundläggande flexibilitet

 • 100% av resekostnaden återbetalas vid avbokning upp till 60 dagar före avresa.
 • 25% av resekostnaden återbetalas vid avbokning mellan 31-60 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Prissättning

 • Upp till 200€ / pris/person: 19€/person
 • 200-500€ / pris/person: 35€/person
 • 500-1000€ / pris/person: 75€/person
 • 1000-2000€ / pris/person: 150€/person
 • 2000-3500€ / pris/person: 275€/person
 • 3500-5000€ / pris/person: 425€/person
 • 5000-7500€ / pris/person: 675€/person
 • 7500€ och uppåt / pris/person: 750€/person

Förbättrad flexibilitet

 • 100% av resekostnaden återbetalas vid avbokning upp till 30 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresan eller vid utebliven ankomst.

Prissättning

 • Upp till 200€ / pris/person: 30€/person
 • 200-500€ / pris/person: 75€/person
 • 500-1000€ / pris/person: 150€/person
 • 1000-2000€ / pris/person: 300€/person
 • 2000-3500€ / pris/person: 525€/person
 • 3500-5000€ / pris/person: 750€/person
 • 5000-7500€ / pris/person: 1125€/person
 • 7500€ och uppåt / pris/person: 1500€/person

Maximal flexibilitet

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 7 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) del av resekostnaden återbetalas vid avbokning mindre än 7 dagar före avresan eller utebliven ankomst.

Prissättning

 • Upp till 200€ / pris/person: 39€/person
 • 200-500€ / pris/person: 99€/person
 • 500-1000€ / pris/person: 199€/person
 • 1000-2000€ / pris/person: 399€/person
 • 2000-3500€ / pris/person: 699€/person
 • 3500-5000€ / pris/person: 999€/person
 • 5000-7500€ / pris/person: 1499€/person
 • 7500€ och uppåt / pris/person: 1999€/person

Övriga villkor för avbeställning eller ändringar

Vid avbokning med obetydlig kostnad för företaget beslutar företaget från fall till fall om avbokningsavgiften ska överföras till kundens framtida bokning. Denna kredit är giltig för resor inom ett år från avbokningsdatumet.

Den bokning som kunden gör är obligatorisk och därför är det möjligt för kunden att avboka sin bokning uteslutande i enlighet med dessa allmänna villkor.

Även om det är osannolikt kan våra tjänster ställas in eller ändras av företaget på grund av brist på minsta antal deltagare eller andra oförutsedda omständigheter. Företaget förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra turer. Om någon av våra tjänster ställs in eller ändras kommer du att meddelas så snart som möjligt.

Företaget förbehåller sig rätten att ställa in, ändra eller modifiera alla faciliteter utan föregående meddelande, inklusive att ändra eller modifiera platser, rutter och priser. I händelse av en ändring kommer företaget att sträva efter att ersätta alternativa arrangemang med jämförbart monetärt värde utan ersättning och accepterar inget ansvar för förlust av njutning till följd av dessa ändringar. Allt detta görs för att våra kunder ska få bästa möjliga upplevelse.

Om du inte kan delta i en rundtur eller aktivitet, eller om vi inte kan erbjuda en rundtur eller aktivitet på grund av en omständighet utanför vår kontroll eller en force majeure-händelse, har företaget inget ansvar för avbokningar och du har inte rätt till någon återbetalning.

När en tur/aktivitet redan pågår erbjuder företaget inga återbetalningar om vår personal bedömer att förhållandena inte tillåter en säker fortsättning i händelse av extremt väder eller någon annan force majeure.

Vissa aktiviteter och sevärdheter på resorna är beroende av väder och öppettider, därför förbehåller sig företaget rätten att ändra reseprogrammet (resplanen), men kommer att försöka informera kunden om ändringen så snart som möjligt.

Om kunden inte har rätt utrustning som krävs för en viss tur/aktivitet förbehåller sig företaget eller dess representant rätten att neka kundens deltagande i turen/aktiviteten, utan möjlighet till återbetalning.

Innan bokningen bekräftas kan kunden göra kostnadsfria ändringar i bokningen. Vi kommer att försöka tillgodose ändringar och ytterligare önskemål efter bokningsbekräftelsen, men tillgängligheten kan inte garanteras. Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift vid eventuella bokningsändringar efter det att depositionen har gjorts.

Paketets innehåll, tjänster och pris ingår i den slutliga offerten. Slutofferten utgör en bekräftelse på valda tjänster och är en del av Företagets avtal med Kunden. Paketpriset inkluderar inte (om inte annat avtalats):

 • Valfria (icke-obligatoriska/tillkommande) utflykter och besök,
 • Eventuella kostnader för att erhålla och utfärda viseringar,
 • mat & dryck och andra extra tjänster,
 • reseförsäkring,
 • alla andra tjänster som inte specificeras i anbudet.

Alla typer av specialtjänster på plats (enkelrum i sista minuten, specialkost etc.) ska betalas av kunden och måste beställas under bokningen. Om en kund ber om en särskild tjänst under resan/aktiviteten ska de betala för den direkt till guiden eller företagets representant, i respektive lands valuta. Vi förbehåller oss rätten att höja priset och rätten till avbokning.

Alla priser anges i € (euro) om inget annat anges.

Bolaget kan begära en höjning av det avtalade priset om följande inträffar efter det att avtalet ingicks:

 • En förändring av växelkursen i förhållande till programmets publiceringsdatum,
 • En förändring av transportkostnaderna (bränsle, vägtullar etc.),
 • Ändrade avgifter för hotell eller lufttrafikföretag.

Företaget kan informera kunden om ändringen muntligen eller skriftligen. Kunden får avboka resan kostnadsfritt om det ändrade priset är mer än 10% högre, senast inom 48 timmar efter meddelandet. Om kunden inte avbokar resan inom den angivna tidsfristen ska det anses att kunden godkänner det ändrade priset. De publicerade priserna är resultatet av företagets avtal med leverantörer/partners och de kanske inte motsvarar de priser som anges på plats, på kundens destination.

Om kunden är sen till en aktivitet kommer vi alltid att försöka erbjuda dig aktiviteten senare än vad som ursprungligen planerades, men om detta inte är möjligt är du inte berättigad till återbetalning. Om du vet att du kommer att bli sen, vänligen informera oss så snart som möjligt.

Om du av någon anledning vill avsluta en aktivitet i förtid har du inte rätt till någon återbetalning eller rabatt.

Företaget förbehåller sig den absoluta rätten att neka en bokning efter eget gottfinnande av någon anledning och när som helst. Kunderna samtycker till att acceptera de befogenheter och beslut som fattas av våra anställda, guider och dotterbolag.

Företaget förbehåller sig rätten att ställa in en resa eller aktiviteter under alla omständigheter men kommer att sträva efter att undvika detta om det inte är absolut nödvändigt.

Företaget är inte ansvarigt för andra bokningar som kunden gjort hos andra leverantörer, t.ex. turer, transfer, flyg etc. Om resplanen ändras garanterar företaget inte någon tid för avresa eller ankomst.

Återbetalning under extrema omständigheter (COVID-19 etc.)

I händelse av att regeringen stänger gränserna eller andra officiella restriktioner som förhindrar resor till landet på dina valda datum, erbjuder vi antingen en datumändring utan kostnad eller återbetalning (med undantag för minimala administrativa kostnader, bokningsavgifter och eventuella straffavgifter från logileverantörerna). Vid ändring av datum förbehåller vi oss rätten att justera bokningspriset i enlighet med en eventuell prisändring för någon del av kundens erbjudande.

Återbetalning

Om företaget behöver ge en återbetalning till en kund kommer företaget att utfärda återbetalningen:

 • Inom 15 arbetsdagar från dagen efter avbokningen, om återbetalningen görs innan resan eller aktiviteten påbörjas.
 • Inom 30 dagar från dagen efter att resan eller aktiviteten avslutats, om återbetalningen görs efter att resan eller aktiviteten har ägt rum.

Kunden ska vara skyldig att begära en skriftlig återbetalning via e-post.

Säkerhet och integritet

Alla kunder är ansvariga för sin egen säkerhet och sitt eget välbefinnande. Vi uppmuntrar inte någon av våra kunder att delta i någon farlig aktivitet eller att dricka för mycket. Företaget kan inte ta något ansvar om kunden till exempel dricker för mycket eller deltar i farliga aktiviteter och drabbas av skada, sjukdom, dödsfall, förlust eller skada till följd av detta.

Alla kunder bör noggrant utvärdera sin fysiska och mentala förmåga att delta i företagets turer innan de bokar. I händelse av oförmåga kan företaget neka kundens deltagande.

Alla partner på plats (inklusive aktiviteter, barer, restauranger, klubbar, boenden ...) förbehåller sig rätten att vägra kundens inträde eller ta bort dem från aktiviteter / arenor på grund av olika skäl, till exempel att kunden är berusad, störande, aggressiv, kränkande eller utövar något antisocialt beteende. Företaget accepterar inget ansvar i nämnda händelser och återbetalningar är inte möjliga under sådana omständigheter.

Vissa program inkluderar alkoholkonsumtion och är endast lämpliga för deltagare som är 18 år eller äldre. Åldersbevis måste uppvisas vid tidpunkten för deltagandet. Som åldersbevis accepterar vi endast officiella identitetshandlingar såsom pass, körkort och andra åldersbevis (18 plus). Oacceptabla identitetshandlingar är fotokopior, studentkort och andra identitetshandlingar som inte utfärdats av regeringen.

Genom att göra en bokning samtycker varje kund till att företaget har rätt att publicera alla foton och videor som togs under programmet (foton och videor kan inkludera varje kund) i reklam- och kommersiella syften. Om kunden inte samtycker ska detta anges innan turen/aktiviteten påbörjas.

Vi uppmuntrar alla kunder att teckna en reseförsäkring för att skydda sin finansiella investering.

Klagomål

Om kunden har ett klagomål måste de genast göra det uppmärksamt på reseguiden eller resebyrån. På så sätt har vårt team chansen att rätta till situationen efter utvärdering av klagomålet. Eventuella ändringar av turen i intresse för kundens tillfredsställelse kan endast göras om klagomålet presenteras under turen. Klagomål som framförs vid en senare tidpunkt kommer inte att beaktas. Om klagomålet presenteras under turen och problemet förblir olöst måste ett annat klagomål göras skriftligen till företaget inom 24 timmar efter avslutad tur.

I vissa fall är företaget en mellanhand mellan kunden och en tjänsteleverantör. Även om vårt team arbetar för att hitta och tillhandahålla de bästa tjänsterna för dig, kan vi inte hållas ansvariga för misstag, olyckor eller försumlighet som begås av tredje person. Om du har problem med någon av de tjänster som utförs av vår leverantör/partner måste du lösa det direkt med dem.

Förpliktelser

Alla Kunder måste följa Företagets instruktioner, som anges i korrespondens, produktens webbsida/broschyr eller instruktioner i Företagets guide.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avbryta programmet om kunden inte följer reseledarens instruktioner och sannolikt kommer att äventyra en säker och bekväm genomförande av resan, så att kunden kan uteslutas från hela eller delar av resan. I detta fall har kunden inte rätt till någon återbetalning och måste täcka eventuella extra kostnader som kunden ådrar sig till följd av detta.

Kunden måste lämna all relevant information som potentiellt kan påverka upplevelsen eller andra kunder. Om viktig information inte lämnas till företaget före upplevelsen och detta orsakar extra kostnader, är kunden skyldig att täcka dem.

Alla kunder förväntas följa lokala lagar och förordningar och om så inte sker befrias företaget från alla skyldigheter som de annars kan ha enligt dessa bokningsvillkor. Eventuella skador eller förluster som orsakas av kunden är kundens ansvar. Full betalning för sådan skada eller förlust måste betalas vid tidpunkten direkt till leverantören eller företaget. Om kunden underlåter att göra detta är kunden ansvarig för att uppfylla eventuella krav (inklusive juridiska kostnader).

Alla kunder måste alltid ha en giltig identitetshandling med sig. Enligt lag är varje medborgare eller besökare i landet skyldig att ha en giltig ID-handling med sig, och om polisen ber kunden att identifiera sig är kunden medveten om att de kan åtalas för brott om de inte gör det.

Om Kunden bokar en tjänst på uppdrag av ytterligare personer, är de skyldiga att se till att varje ytterligare person uppfyller eventuella krav som ställs av Företaget, och görs medveten om och samtycker till dessa Villkor och eventuella villkor, regler och begränsningar som ställs av Företaget.

Om Kunden bokar en tjänst för ytterligare en person som är minderårig, intygar och garanterar de att de är förälder eller legal förmyndare till den minderårige. Företaget kan, efter eget gottfinnande, kräva att kunden undertecknar ett formulär om ansvarsfriskrivning eller risktagande.

Det är Kundens ansvar att informera Företaget om eventuella medicinska eller fysiska tillstånd eller andra omständigheter som kan påverka Kundens och eventuella ytterligare personers förmåga att på ett säkert sätt delta i någon aktivitet som ingår i den bokade tjänsten.

Friskrivning från ansvar

Företaget är inte ansvarigt för person- eller egendomsskada till följd av (men inte begränsat till): fysisk ansträngning som kunden inte är förberedd för, naturkrafter (force majeure), kollisioner med cyklar, fotgängare eller bilar, vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till avsaknad av vägren och vägytor som påverkas av väderförhållanden; resa med flyg, tåg, bil, båt eller annat transportmedel, eller med cykel, skidor, häst, till fots eller andra former av aktiva resor eller äventyrsresor; konsumtion av alkoholhaltiga drycker; civil oro; terrorism; haveri av utrustning; hög höjd; brist på eller begränsad tillgång till läkarvård på avlägsna platser eller läkarvård när den väl har tillhandahållits.

Kunder som inte kan uppvisa en undertecknad ansvarsfriskrivning före avresan kommer inte att få delta i resan och vanliga avbokningsregler kommer att gälla.

Begränsningar av ansvar

Företaget är inte ansvarigt för kundens extra kostnader såsom måltider, transport eller extra hotellkostnader som inte ingår i resekostnaden men som kan krävas för att komma till eller från en resas start eller slut. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar av rutter och hotell om det är nödvändigt för att förbättra kvaliteten på en resa eller för att tillgodose kundernas komfort och välbefinnande.

Förlorade tillhörigheter:

Företaget ansvarar inte för Kundens förlust av pass, biljetter och andra dokument, liksom förlust av eller skada på bagage, personlig egendom eller andra tillhörigheter.

De allmänna villkoren och förhållandet mellan kunden och företaget ska regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Kunden och företaget samtycker till att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen för den behöriga domstolen i Ljubljana, Slovenien.

När kunden slutför eller bekräftar bokningen förutsätts det att de accepterar dessa allmänna villkor.

Företagets juridiska namn: HUD, storitve, d.o.o.

Momsregistreringsnummer: SI95311289

Företagets registreringsnummer: 6613047000

Licens som researrangör: 1733

Licens för turistbyrå: 1734

Information för banköverföring:

Företag: HUD, storitve, d.o.o. 

Adress: Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Slovenien

IBAN: SI56 6100 0001 5029 527

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Användarvillkoren träder i kraft den 15.06.2024